borgruit 
meer bereiken in lastige situaties en gesprekken
Vogeldans-Corneille
    Lastige situaties zijn onvermijdelijk…en lastige gesprekken horen erbij.

    Vooral als er veel op het spel staat of als er gedoe is, bereik je meer als je:

    ♦ lastige gesprekken beter voert
    ♦ effectiever gedrag en leiderschap toont

    Succesvolle ondersteuning op die aspecten is de bestaansgrond van borgruit.


gespreksleiding

Directies, management teams, project teams of onderhandelaars komen er niet altijd uit. Toch moeten ze samen keuzes maken en beslissingen nemen. Om heikele punten op te lossen, moeten ze worden uitgepraat.

Rondetafelgesprekken, hei-sessies, onderhandelingen en moeilijke bijeenkomsten leveren vaak meer op als het proces door een onafhankelijke gespreksleider wordt begeleid.

Gespreksleiding door borgruit richt zich op het onderkennen van emoties, niet-effectief gedrag en mogelijke misverstanden.

De gespreksleider zorgt ervoor dat de deelnemers bij de les blijven, voldoende uit de verf komen en door het beantwoorden van doelgerichte vragen hun maximale bijdrage leveren.

 
training

Als je beter wilt worden in het voeren van lastige gesprekken is training een goed hulpmiddel. In de trainingen van borgruit gaat het om drie dingen:

  ♦ je HOUDING veranderen
  ♦ nieuwe VAARDIGHEDEN aanleren
  ♦ het geleerde in jouw CONTEXT toepassen

Het gaat om het veranderen van denken en doen. Het overdragen van kennis blijft beperkt tot wat je weten moet om aan de slag te kunnen.

Trainingen van borgruit worden over meerdere dagen verspreid zodat in de tussenliggende tijd ervaring wordt opgedaan met concrete oefeningen in de werkelijke werksituatie.

 
verandermanagement

Als je wilt dat dingen beter gaan, moet je ze anders doen. Verbeteren is veranderen.

Verandertrajecten die borgruit begeleidt, zijn gericht op het beïnvloeden van gedrag vanuit (maximaal) vier invalshoeken:

  ♦ de persoon zelf
  ♦ het team of de afdeling
  ♦ de (formele) organisatie
  ♦ de fysieke omgeving

De mix van activiteiten en maatregelen wordt bepaald op basis van de situatie en de gewenste verbeteringen. De eindafrekening is afhankelijk van de bereikte resultaten. De waarde van externe ondersteuning blijkt immers uit het effect ervan.


over borgruit

borgruit is opgericht door John Manschot.

Doel: zoveel mogelijk mensen in zoveel mogelijk bedrijven praktische ondersteuning bieden zodat ze

♦ in cruciale gesprekken meer bereiken en
♦ in lastige situaties leiderschap tonen.

Gereedschap: gespreksleiding, training, verandermanagement en ontwikkeling van leiderschap.

 
effectief in cruciale gesprekken

Effectief in cruciale gesprekken
  ♦  lees verder


  ♦  of bestel direct
 
contact

Meer weten? Kennismaken?

Ik hoor graag van je!

  ♦  06 23 966 558 of

  ♦  via het contactformulier


Chet Bakerstraat 53, 1066 GH Amsterdam, 06 23 966 558
KvK 53645308, BTW 1529.52.226.B.04